U18 / U20 (AB Junioren)

In het jaar dat je 16 of 17 wordt ben je B junior (U18)
In het jaar dat je 18 of 19 wordt ben je A junior (U20)

Opzet training U18 / U20 (AB junioren)

Haag Atletiek stimuleert jeugdige atleten om aan wedstrijden deel te nemen en richt daar haar trainingen op in. Wanneer er niet gekozen wordt voor de wedstrijdgroep is er de mogelijkheid om één of twee keer per week in de algemene groep te trainen.

Bij de AB junioren kunnen je als je in de wedstrijdgroep zit je specialiseren, je traint specifiek voor lopen kort (sprint), lopen lang (mila), springen, werpen en meerkamp.

Wedstrijdgroep

   - Van de atleten wordt verwacht dat zij minimaal 3x per week trainen
   - Van de atleten wordt verwacht dat zij aan wedstrijden en competities
      meedoen
   - Wanneer je wil trainen in de wedstrijdgroep maak je eerst een afspraak
      met de trainer van de specialisatie om je doelen en daarbij behorende
      trainingen en wedstrijden te bespreken
   - Sprint                       : Mattie Dekkers – mpldekkers@ziggo.nl – 06/53746900
   - MILA                         : Dick Lam – Dick.lam@ziggo.nl – 06/21243709
   - Springen/
     meerkamp              : Hans Coolen – jeugdhaag@gmail.com – 
   - Werpen                   : Paul de Vries – speerwerpen@haagatletiel.nl 06/86808907
   - Alle trainingen staan in het trainingsaanbod

Algemene groep

   - Trainingsdagen maandag en woensdag
           o Maandag 18.30 – 20.00
           o Donderdag 19.00 – 20.00
   - De atleten worden ingedeeld in groepen van ongeveer 20 atleten
           o Roulerend komen per training lopen, springen, werpen en aan bod
   - Van de atleten wordt verwacht dat zij 1x of 2x per week trainen
   - Atleten kunnen als ze dat willen aan wedstrijden meedoen