Plannen voor een vernieuwde, duurzame accommodatie.

Eerdere plannen in het recente verleden om te komen tot een integrale duurzame ontwikkeling voor alle sportaccommodaties aan de Laan van Poot hebben het ondanks inspanningen van velen niet gehaald. Ondanks het gezamenlijke initiatief van verenigingen en Gemeente Den-Haag bleek de tijd er toch nog niet rijp voor te zijn. Als Vereniging Haag atletiek kunnen we vervolgens natuurlijk niet stil blijven zitten want er moet wel wat gebeuren met onze eigen accommodatie. Besloten is om te bezien in hoeverre we de huidige accommodatie een flinke opknapbeurt kunnen geven.

Want, er is namelijk urgentie. Het complex van clubhuis en met name de sleets geworden kleedkamers zijn toe aan een stevige onderhoudsbeurt. Betere en hygiënische douche- en kleedfaciliteiten bijvoorbeeld zijn hard nodig. Ventilatie van zowel kleedkamers en clubhuis zijn zwaar ondermaats en niet in de laatste plaats groeiende energielasten vragen om een slim plan van aanpak voor zowel kleedkamers. Daarnaast is er een aanzienlijke groei van het aantal leden (vraag naar meer ruimte dus) en zijn de voorzieningen in het clubgebouw ook toe een stevige upgrade.

Samenvattend is een verduurzaming van de accommodatie (goede faciliteiten, comfortabel en gezond) een onontkoombare stap om de toekomst goed aan te kunnen. Al deze ingrepen brengen natuurlijk een stevige investering met zich mee. Dan ontstaat ook de situatie om na te denken over wensen zoals:

  • Bestaande ruimtes beter benutten.
  • Goede geordende en voldoende opslagfaciliteiten
  • Mogelijke overkapping van de ‘straat’ tussen kleedkamers en clubgebouw.
  • Divers gebruik van de ruimtes voor vergaderen, massage en mogelijk verhuur aan derden gedurende de dag (verbeteren exploitatie)
  • Verbeteren van de look and feel van het geheel.

Het slim verbouwen van de bestaande accommodatie heeft dus vele voordelen. Niet in de laatste plaats zal het complex beter facilitair kunnen zijn aan een ‘plek voor bewegen’ met een mogelijk breder publiek buiten atletiektijden. Maatschappelijk relevant en ook nog eens interessant voor de exploitatie van het geheel.

Binnen de Vereniging is er inmiddels een werkgroep bezig met eerste idee-schetsen over de verbouwing. De bedoeling is hier in de komende periode verder mee aan de slag te gaan. Ondermeer het opstellen van een goed program van eisen en ophalen van wensen bij de leden. Op woensdagavond 25 januari was er een eerste presentatie met schetsvoorstellen die bedoeld zijn om te illustreren wat er bijvoorbeeld zou kunnen met het bestaande complex. Dat zijn nog geen plannen maar eerste ideeën.

Daarnaast zijn we bezig om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn de bestaande tribune (eigendom van de Gemeente den-Haag) te vervangen door een betere en passende tribune met daaronder opgenomen facilitaire ruimtes. De tribune is in behoorlijk slechte staat en de Gemeente Den-Haag zal sowieso moeten investeren in een ingrijpende opknapbeurt. 

Wordt vervolgd dus. We houden jullie op de hoogte.