Wedstrijd Organisatie Commissie

De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC), voorheen de Commissie Atletiek Evenementen) heeft de regie over en de coördinatie van alle wedstrijden (baan-, weg-, cross-, trail- en wandelwedstrijden) die de diverse geledingen van Haag Atletiek organiseren.

De WOC stelt ieder jaar een evenementenagenda op en coördineert deze. Ze adviseert of ondersteunt organisatoren van wedstrijden over de organisatorische, personele en technische haalbaarheid daarvan. De WOC zorgt ervoor dat de uitvoering van verschillende wedstrijden niet met elkaar conflicteert. De WOC organiseert niet alle wedstrijden zelf, maar ziet erop toe dat aan alle randvoorwaarden voor een goed verloop van een wedstrijd voldaan zijn.

Communicatie richting WOC
WOC-algemeen WOC@haagatletiek.nl