Contributie, betaaltermijnen, gezinskorting, korting Ooievaarspas

Contributie
De hoogte van de verenigingscontributies wordt jaarlijks door de Ledenraad van HAAG Atletiek vastgesteld.
Onderaan dit artikel vind je het contributie-overzicht.
Wij innen de verenigingscontributie en andere verenigingsbijdragen via automatische incasso.
Een machtigingsformulier voor toestemming automatische incasso vind je onderaan dit artikel.

Lid worden kan gedurende het jaar. Het reeds verstreken deel van het jaar wordt in mindering gebracht op de ‘verenigings-contributie’ maar niet op de afdracht van de Atletiekunie.
De contributie wordt berekend over het gehele kalenderjaar dat je lid bent, ook als er tussentijds wordt gestopt. Je blijft betalingsplichtig t/m 31 december van dat kalenderjaar. Inkomsten uit contributie zijn de belangrijkste inkomsten van de vereniging. Er worden verschillende zaken van betaald, zoals: contributie Atletiekunie, huur baan en accommodatie, onderhoud gebouwen, aanschaf materialen, vergoedingen trainers, e.d.

Betaaltermijnen contributie
De verenigingscontributie wordt door de ledenadministratie geïnd.
Het schematisch overzicht afschrijven/betalen jaarcontributie Haag Atletiek vind je onderaan dit artikel.

Gezinskorting
De gezinskorting bedraagt 50% op de contributie vanaf het 3e lid van het gezin (indien woonachtig op hetzelfde adres). De korting wordt berekend over het laagste contributiebedrag binnen het gezin.

Ooievaarspas
Haag atletiek doet mee met de ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Aan alle ooievaarspashouders wordt door Haag Atletiek een korting van 50% op de contributie gegeven, dus 50% op de verenigingscontributie en 50% op de verbondscontributie van de Atletiek Unie. Voor jeugd t/m 18 jaar geldt een 100% vergoeding.
Als je definitief lid wordt, krijg je het verzoek om een kopie van de Ooievaarspas naar de ledenadministratie te sturen. Halverwege het jaar ontvang je een oproep van de contributie-administratie om je pas te laten scannen op de vereniging.  Dit is nodig om als vereniging de korting te verkrijgen van de Gemeente.
Meer weten over de ooievaarspasregeling: Informatie ooievaarspas