Stichting Haag Topsport

HAAG Atletiek is een club voor iedereen; van jong tot oud, voor breedtesport en topsport. Wij zijn één van de grootste sportverenigingen in Den Haag, en één van de grootste atletiekverenigingen van Nederland. HAAG Atletiek is niet alleen groot in ledenaantal, ook de prestaties van onze topatleten zijn bijzonder te noemen. In de zomer van 2016 nam onze hinkstapspinger Fabian Florant deel aan de Olympische Spelen. Het was voor het eerst sinds 1928 dat Nederland op deze discipline werd vertegenwoordigd. Ook meervoudig Nederlands kampioen op de lange afstand en cross, Khalid Choukoud, loopt al jaren mee in de top van Nederland.

Maar ook andere atleten hebben de afgelopen jaren op nationale en internationale podia HAAG Atletiek met verve vertegenwoordigd .Topsportprestaties komen niet vanzelf. De basis is het talent van de individuele atleet maar om dat talent volledig te laten ontplooien is training en volharding nodig. Wn geld natuurlijk. Denk maar aan de kosten voor trainingskampen, reiskosten naar nationale- en internationale kampioenschappen, specialistische wedstrijdkleding of specifiek trainingsmateriaal. Om deze meerkosten te laten betalen, wordt via een aparte stichting naar sponsoren gezocht. 

Zo’n 25 jaar geleden is de Stichting HAAG Atletiek Topsport opgericht. Een Stichting voor het werven en beheren van sponsorgelden voor onze eigen topsporters. Onze topatleten worden van daaruit ondersteund in hun kosten voor trainingskampen, materiaal, medische begeleiding en dergelijke. Als tegenprestatie vraagt de Stichting aan de atleten om zich bijvoorbeeld beschikbaar te stellen voor de competitieploeg of voor de organisatie van een clinic voor de jeugd, waaraan ook in vrijwel alle gevallen gehoor wordt gegeven. 

 

Op dit moment zijn de inkomsten van de Stichting nog niet op het niveau zodat wij optimale ondersteuning kunnen bieden aan onze topatleten. Daarom zijn wij op zoek naar extra sponsoren of partners die in financiële zin willen helpen.

 

Doe mee, en maak successen van onze topatleten mogelijk. We denken aan ondernemers maar natuurlijk zijn ook donateurs met een niet zakelijke achtergrond welkom. Particulieren, HAAG lid of niet, organisaties en instellingen die onze topsporters willen ondersteunen, we kijken uit naar jullie ondersteuning.

 

Wil je sponsor, partner of donateur zijn van onze topatleten, of wil je meer over het onderwerp weten?

 

Neem dan contact op: 

Eric Stijnman: e.stijnman@casema.nl 

Paul Wernert: p.we@tiscali.nl 

Louis Hueber: louishueber11@gmail.com 

 

Eventuele bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening nummer NL37 ABNA 0420 4753 97 t.n.v. Stichting HAAG Atletiek Topsport.