Tuchtcommissie Haag Atletiek

Haag Atletiek kent een tuchtcommissie. Op grond van bepaald handelen of nalaten van een lid kan het bestuur, op verzoek van een of meer leden of op eigen initiatief, een klacht voorleggen aan de tuchtcommissie die vervolgens een uitspraak doet.
De tuchtcommissie bestaat uit drie leden, te weten: Fennie van Osch, Hans Verroen en Eric Scheers. Verdere informatie over de tuchtrechtspraak is te vinden in artikel 7 van de statuten van de vereniging.