Ledenraad

Haag Atletiek kent geen algemene ledenvergadering zoals bij veel verenigingen gebruikelijk is maar een ledenraad. De ledenraad bestaat uit 21 leden, die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Minimaal twee maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats tussen het bestuur en de ledenraad. De ledenraad vertegenwoordigt daarin alle leden van Haag Atletiek. De leden komen daarom uit alle geledingen van de vereniging en zijn daarmee gemakkelijk aanspreekbaar. De bijeenkomsten tussen bestuur en ledenraad zijn voor alle leden toegankelijk.

De samenstelling van de ledenraad per 1 januari 2024

 Meer informatie over de (bevoegdheden van de) ledenraad tref je aan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze staan op de website opgenomen onder Vereniging,.

Ledenraad Overzicht