Vrienden van Haag Atletiek

logo_stichting_vrienden_van_haag_1.jpg

De Stichting Vrienden van Haag Atletiek is in 1993 opgericht en heeft ten doel:
het ondersteunen van de wedstrijdatletiek bij Haag Atletiek, in het bijzonder de talentvolle jeugd. Jeugd, die zich vanaf de C-junioren- tot en met de A-juniorencategorie onderscheidt door bewust voor wedstrijdatletiek te kiezen.

Hierbij worden ook atleten in de zogenaamde neo-seniorencategorie, te weten tot en met 22 jaar, ondersteund. Atleten van deze leeftijd zijn in hun ontwikkeling vaak nog niet zover dat zij direct aansluiting vinden bij de Nederlandse top en hebben dan nog wel degelijk ondersteuning nodig. Hierbij volgt de Stichting de internationale gedachte op basis waarvan deze categorie sowieso is ingesteld.

De stichting tracht haar doel te bereiken door, onder meer:
1.het ondersteunen van het beleid, dat de vereniging Haag Atletiek ontwikkelt om het prestatieniveau van de jeugd naar een hoger niveau te brengen;
2.het scheppen van de noodzakelijke trainingsfaciliteiten ten behoeve van jonge atleten, dan wel het werven en ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde gelden;
3.het scheppen van zodanige voorwaarden en voorzieningen, dat talentvolle atleten voor Haag Atletiek behouden kunnen worden.

Door u aan te sluiten bij de Stichting Vrienden van Haag Atletiek, op basis van een donatie met een minimum van € 50 per jaar, kunt u onze prachtige vereniging op deze manier extra ondersteunen.

Wat kunt u, als Vriend(in) van HAAG, verwachten?

Stichting Vrienden van Haag Atletiek organiseert een aantal bijeenkomsten voor de aangesloten vrienden en introducees, zoals een tweetal borrels, een gezamenlijk diner en een aantal bijzondere bijeenkomsten, zoals het bezoeken van door HAAG Atletiek georganiseerde evenementen. Ook staat een bijeenkomst met het Talententeam op stapel.

Meldt u aan als vriend van de Stichting Vrienden van Haag Atletiek, ondersteun hiermee de jeugd van Haag Atletiek en ontvang als welkomstgeschenk bij uw aanmelding als Vriend het werkelijk prachtige jubileumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de vereniging! Dit boek, ‘Honderduit HAAG’, kan aan één stuk door gelezen worden, maar ook als naslagwerk dienen, en dit met de allure van een kostbaar salontafelboek!

Stichting Vrienden van HAAG Atletiek

e-mail: secretarisvriendenhaag@gmail.com

of bij de onderstaande personen:

Fennie van Osch, voorzitter, 
tel. 06 1047 4924, e-mail: fennievanosch@hetnet.nl

Paul Wernert, 
tel. 06 4327 3795, e-mail: p.we@tiscali.nl