Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN *
T.n.v.
Vragen
* = Verpicht veld
*
 
Automatisch Incasso Verklaring
Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Haag Atletiek
om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens inschrijfgeld voor dit evenement
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Telefoonnummer noodgeval (ICE)
*
 
Welke sport(-en) heeft u beoefend?
 
Zijn er belemmeringen / beperkingen bij het lopen (bv. ziekte / medicijngebruik)?
 
Wat is uw motivatie om nu te gaan hardlopen?
 
Whatsapp-Beginnersgroep 2024
Deze whatsapp groep is bedoelt om onderling ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Ook de trainers zitten in deze groep.
De beheerder is Jan Wassink. Deze whatsapp groep stopt automatisch op 14 september 2024
*
Opmerking